Karin Bjärnesand

Djupgående och framgångsrik personlig utveckling och inre ledarskap

Referenser

Referenser coaching och handledning

Under mina år som coach har jag träffat ett stort antal individer där vi nått mycket bra resultat:

Referenser Coaching

”Jag hade under en längre period varit oerhört stressad inombords, kände tryck över bröstet, domningar i olika kroppsdelar och hade svårt att sätta fingret på vad som fick mig att må så. Karin hjälpte mig att inte bara att ta reda på orsaken till stressen, hon hjälpte mig att agera och komma ut ur stressen och ångesten. Är otroligt tacksam över Karins hjälp.”
Finansbranschen

”Vi anlitar och har anlitat Karin under många år för att stärka och utveckla skolans lärare och övrig personal på ett relevant och behjälpligt sätt, vilket alltid fungerat bra och med lyckade resultat. Mina medarbetare vittnar om tillgången till en större, bättre och mer användbar personlig verktygslåda. Viktiga verktyg i form av bland annat ökad självinsikt, medvetenhet och upptäckten av personliga utvecklingsmöjligheter har gjort stor och positiv skillnad, främst för individen men även för skolan och omgivningen. Sjukskrivningstiden har kortats ned eller helt kunnat undvikas. För vårt företag betyder detta mycket.”
Johnny Henriksson, rektor vid Minervaskolan, Umeå
www.minervaskolan.se

”I min profession som coach och ledarutvecklare har medvetenheten om mina egenupplevda begränsningar blivit en framgångsfaktor. Karin har hjälpt mig att ta ut svängarna genom att stärka och tydliggöra min självbild och stärkt min medvetenhet om mitt professionella jag. Just balansen mellan det personliga och professionella jaget upplever jag som en avgörande framgångsfaktor i mina möten med kunder. Karin har mycket framgångsrikt hjälpt mig och stöttat mig i min utveckling. Jag kan därför varmt rekommendera Karin.
Rune Segerblad, Professionell Coach
www.gid.se

”Jag har fått ökad tydlighet i vad som ger mig energi. Insikt i för varför vissa värderingar är viktiga för mig. Rensat känslomässiga hinder.”
Per Malmberg, Ledarskaparna AB
www.ledarskaparna.se

”Med Karin känner jag mig i trygga händer. Jag blir sedd på alla sätt, både vad gäller tankar, känslor och beteenden i min vardag. Det är en helhetssyn jag gillar. Det är alltid bra att träffa Karin. Ibland är det tufft men jag är alltid lättad efteråt. Coachingen kan ske på så många olika sätt och man vet aldrig vad som skall hända från gång till gång. Coachingen har ändrat hela min grundstruktur och inställning till mig själv och min omvärld. Jag värdesätter mig själv och mitt liv och idag känner jag mig mer genuin och äkta. Jag rekommenderar Karin till andra som vill utveckla sig själva. Med det fantastiska stöd, eget mod och villighet kan man komma hur långt som helst.”
Sjuksköterska och arbetsledare

”Jag har gått på så många olika behandlingar och samtal under årens lopp men aldrig har något gett mig så mycket som hos Karin. Varje gång händer det så mycket att det riktigt känns att positiv utveckling sker. Genom de olika avslappningsövningarna kommer jag i kontakt med minnen som präglat min personlighet och mitt beteende. Upplevelser ger insikter och drivkraft i att förändra, handla och göra rätt saker i livet. Idag har jag tillgång till energier som jag inte tidigare känt mig ha haft. Livet är gott och spännande att leva.”
Forskare

”Jag har fått livet tillbaka och kontakt med mig själv. Karin har en fenomenal förmåga att se en annan människa och känna in. Hennes närvaro, engagemang och inspirerande förhållningssätt har fått mig att öppna upp mig, titta inåt, reflektera agera och bli den jag är idag. Vad och hur hon gör kan jag inte förklara men hon har förmågor hon på ett mycket trovärdigt och professionellt sätt coachar genom.”
Chef i offentlig sektor

”Coachingträffarna har integrerats med intuitiva behandlingar där jag fått ett djupt och äkta möte med mig själv. Innan behandlingarna hade jag ångestvolter och det formligen brann i magen. Idag är min magvärk borta och nu känns det som bomull – helt fantastiskt. Behandlingarna har gett mig mera ro i kroppen och jag har lärt mig teoretiskt och praktiskt hur tanke, känsla och handling hänger samman. Samtalen har hållit mycket hög klass och jag har fått hjälp att utveckla min självinsikt och professionella ledarskap.”
Lärare

”Jag har börjat känna min kropp och framför allt mina känslor och känner mej starkt rustad för framtiden. Jag är mycket mer den person jag vetat att jag varit men som jag inte velat släppa fram – på grund av upplevda normer och måsten. Jag känner inte längre att alla andra är rätt och jag är fel. Jag känner en TILLIT till mitt liv och framtiden! Jag har börjat förstå att jag har makten över mitt liv och att jag kan styra hur jag vill leva det, inte vara offer! Jag har lättare för att koppla av och vara i nuet. Jag har dessutom blivit av med många av mina psykosomatiska sjukdomar, såsom allergi. Jag har helt enkelt blivit stärkt som människa och det kommer att påverka hela mitt liv; yrke och privatliv. Jag känner mig bättre rustad att möta framtidens krav i arbetslivet eftersom jag har fått professionell hjälp att bygga upp min självtillit. En viktig förändring är att jag nu gärna vill studera för att vidga och fördjupa min kompetens.”
Fd. långtidssjukskriven

”Mina möten med Karin har gjort att jag har hittat tillbaka till kärnan i mig och hon har genom sina kraftfulla behandlingar hjälpt mig lyfta fram mina drömmar och mål. Det är fascinerande att få uppleva hennes totala närvaro och engagemang i varje behandling. För mig och min utveckling har Karin varit, och är fortfarande, mycket betydelsefull.”
Maria Hedman

Referenser Handledning

”Tack Karin för din kärleksfulla och tydliga handledning.  Jag har lärt mig så mycket och kan varmt rekommendera alla som vill ha handledning att ta kontakt med dig. ”
Marianne Georgsson, Andningspedagog

Stort tack Karin för all hjälp i ditt handledande!

Du har med känsla och professionalitet gett mig värdefulla verktyg i mitt fortsatta arbete med mina klienter. Alltid närvarande, inkännande och med fokus på mina behov har jag kunnat kliva fram och utvecklas i min process. Att bli sedd och uppmuntrad precis där man befinner sig, är grundläggande förutsättningar för att kunna utvecklas tycker jag.

Rekommenderar varmt Karin om du behöver en skjuts i din utveckling!”
Sebastian Edfeldt, Naprapat, massageterapeut och Andningspedagog