Karin Bjärnesand

Djupgående och framgångsrik personlig utveckling och inre ledarskap

Om mig

Om mig

Jag är utbildad personal- och beteendevetare med magisterexamen från Umeå Universitet. Sedan 2000 arbetar jag som coach. Utöver universitetsstudierna är jag även utbildad andningspedagog, massör, mental kinesiolog, energiterapeut och bildtolkare. se Metoder.

Jag har hållit flertalet kurser i personlig utveckling i och utanför Sverige och arbetat som coach i sjukskrivnings- och rehabiliteringssituationer (främst inom skolsektorn) samt drivit rehabiliteringsprojekt med Försäkringskassan som uppdragsgivare HumanKraft. Senare år har jag drivit klinik i Stockholm. Jag är även handledare på Andningspedagogutbildningen och handleder professionella terapeuter och pedagoger.

Jag fascineras av mötet mellan människor. Mitt stora intresse är utforskandet av individens inre, det undermedvetna och de tankar, känslor och resurser som har sitt ursprung där. Jag tror på kroppens självläkande förmåga och använder mig av metoder och verktyg till lärande, läkande och självhjälp.

Min främsta styrka är att medvetandegöra och ge insikter, engagera och inspirera till obegränsade utvecklingsmöjligheter. Mina ledord som coach är enkelhet, öppenhet, inspiration och engagemang.

Jag har ett gediget nätverk och arbetar med företagskunder och offentlig sektor.
Karin Bjarnesand
Välkommen att kontakta mig:
Mobil: 0730-330 491

Besöksadress
Hermodvägen 5
Djursholm
Hagagatan 6, Odenplan
Stockholm