Karin Bjärnesand

Djupgående och framgångsrik personlig utveckling och inre ledarskap

Metoder och arbetssätt

Metoder och Arbetssätt

Jag arbetar som integrativ coach och handledare.

Samtalet

-är jordnära, engagerat och inspirerande där snabba resultat oftast uppnås.
-strävar efter att stödja och stimulera individens medvetenhet och självkännedom, definiera värderingar och identifiera begränsningar, finna drivkrafter och motivation, sätta mål och få resultat.
-är individanpassat och sker baserat på individens egenupplevda situation från gång till gång.
-kan kombineras med olika metoder.

Steg för att utveckla ett framgångsrikt ledarskap

Coachingen är strukturerad och målfokuserad på ett effektivt sätt. Den sätter det personliga/inre ledarskapet i fokus genom att hantera och frigöra individens egenupplevda dilemman och utveckla nya färdigheter.

1)Kartläggning och behovsanalys genom identifiering av individens behov, mål och omfattning.
2)Identifiering av nuläge, önskeläge, hinder, resurser och aktivitet genom coaching och metoder tex. avslappning genom andning.
4)Integrering av insikter, värdegrund och viljeinriktning.
5)Uppföljning

Jag kombinerar ofta samtalet med någon metod, oftast med andning

Dessa metoder och pedagogiska verktyg möjliggör
-en djupare upplevelse av sig själv/ett autentiskt möte
-och frigör spänningar, ger avslappning och kroppsmedvetenhet
-och skapar insikt och förståelse, utvecklar mening, motivation och självkännedom
Den erfarenhet jag fått av klientarbete och utbildningar har lärt mig att anpassa val av metod efter den aktuella situationen.

Andningspedagogik

syftar till att öppna kroppens energiflöden, skapa insikt, avslappning och närvaro.
Medveten andning är en metod för vardagsbruk som syftar till att öka välbefinnande i sin vardag.
Frigörande andning handleds av mig som andningspedagog och syftar till att gå på djupet och skapa en upplevelsebaserad process för individen. Andning är ett kraftfullt verktyg för individ-, grupp- och organisationsutveckling.

Studie pdf

Andra metoder kan vara:

Vägledda meditationer, inre resor och visualiseringsövningar

är ett sätt att öva sin kommunikation. Genom att uttrycka sitt omedvetna med hjälp av bilder, symboler och berättelser upptäcker och utvecklar individen sin självkännedom och viljeinriktning.

Energibalansering

är en metod som identifierar obalanser och begränsningar som finns för individen. Genom att lyfta fram dessa läker och balanserar kropp, tanke och känsla. Denna process medvetandegör och ger insikter. Livserfarenheter blir en resurs och tillgång för individen och en skjuts framåt i livet.

Mental kinesiologi

är en manuell muskeltestmetod och verktyg att kommunicera med en annan persons nervsystem och det undermedvetna. Behandlingen syftar till att skapa insikter, lugna och stärka ett stressat nerv- och energisystem och hjälpa kroppen till självläkning.

Bildtolkning

är en utarbetad pedagogisk och kognitiv metod som utgår från generella tolkningsförslag av spontant målande. Syftet är att ge insikter som leder till inre läkning och personligt växande.

Coachingmodeller

jag arbetar utifrån är
NÖHRA modellen®, Lärandets triangel, Livets cirklar och Energins former.

NÖHRA modellen
Lärandets triangel
Energins former
Livets cirklar