Karin Bjärnesand

Djupgående och framgångsrik personlig utveckling och inre ledarskap

Personlig utveckling och inre ledarskap

Djupgående och framgångsrik personlig utveckling och inre ledarskap

Mina ledord som coach och handledare är enkelhet, öppenhet, inspiration och engagemang.
Som professionell coach hjälper jag dig att klargöra frågeställningar och lösa upp begränsningar, utveckla dina outnyttjade resurser, nå ökad livskvalitet och personlig framgång, såväl i privatlivet som i yrkeslivet. Varje träff utgår ifrån din situation och var du befinner dig i livet, här och nu.

Privatrelaterade frågeställningar kan vara:

- utbrändhet
- depression, oro/ångest
- värk i kroppen
- trauma och kriser
- stresshantering
- komma vidare i livet
- sätta mål för framtiden
- utveckla sunda beteenden
- öka självkännedom och utveckla självkänsla
- utveckla närvaro, lugn och avslappning
- få tillfredsställande relationer
- frigöra och utveckla inneboende resurser
- behärska konsten att leda dig själv
- medberoende och missbruk


Yrkesrelaterade frågeställningar kan vara:

- förstå och lösa konflikter
- utveckla inneboende resurser och ledaregenskaper
- tydliggöra dina personliga målsättningar
- få samklang mellan iq och eq
- identifiera värdegrund där du lever dina och företagets värderingar
- identifiera skadliga beteenden som utgör hinder på vägen
- införskaffa insikter till konstruktiva tankar och beteenden
- utveckla din emotionella intelligens
- släppa begränsningar och frigöra en outforskad potential
- fördjupa kontakten med dig själv och utveckla en tydlig självbild
- utveckla sunda beteenden som leder dig framåt
- skapa goda förutsättningar att leda andra


Karin Bjärnesand
Välkommen att kontakta mig:
Mobil: 0730-330 491

Besöksadress
Hermodvägen 5
Djursholm
Hagagatan 6, Odenplan
Stockholm