Karin Bjärnesand

Djupgående och framgångsrik personlig utveckling och inre ledarskap

Personlig utveckling

Personlig utveckling - i privatlivet

Resultatet av att arbeta med integrativ och intuitiv coaching är att du:

– formulerat dina mål för framtiden

– behärskar konsten att leda dig själv

– skapat goda förutsättningar att leda andra genom att

– du släpper dina begränsningar och frigör en outforskad potential

– du fördjupar kontakten med dig själv och utvecklar en tydlig självbild

– du utvecklar sunda beteenden som leder dig framåt

Jag vänder mig till privatpersoner som bl.a vill:
– komma vidare i livet
– sätta mål för framtiden
– utveckla sunda beteenden
– öka självkännedom och utveckla självkänsla
– utveckla närvaro, lugn och avslappning
– nå tillfredsställande relationer
– frigöra och utveckla dina inneboende resurser