Karin Bjärnesand

Djupgående och framgångsrik personlig utveckling och inre ledarskap

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Resultatet av att arbeta med integrativ och intuitiv coaching är att du:

– formulerat dina mål för framtiden

– behärskar konsten att leda dig själv

– skapat goda förutsättningar att leda andra genom att

– du släpper dina begränsningar och frigör en outforskad potential

– du fördjupar kontakten med dig själv och utvecklar en tydlig självbild

– du utvecklar sunda beteenden som leder dig framåt

 

Jag vänder mig till dig i karriären som bl.a vill
– utveckla dina inneboende resurser och ledaregenskaper
– tydliggöra dina personliga målsättningar
– identifiera värdegrund där du lever dina och företagets värderingar
– identifiera skadliga beteenden som utgör hinder på vägen
– införskaffa insikter till konstruktiva tankar och beteenden
– utveckla din emotionella intelligens
– utveckla närvaro, harmoni och avslappning