top

Start

Intuitionspedagogik
och Intuition


Metoder och arbetssätt

Referenser

CD-skivor/
Försäljning


Om mig

linje

Djupgående och framgångsrik
Person- och Ledarutveckling
genom Intuitionspedagogik®

Under samlingsnamnet Intuitionspedagogik har jag utvecklat och integrerat många metoder för framgångsrik och långsiktig Intuitionspedagogisk person-
och lederutveckling.


Som professionell coach hjälper jag dig att utveckla dina outnyttjade resurser, nå ökad livskvalitet och personlig framgång, såväl i privatlivet som
i karriären.

Mina ledord som coach är enkelhet, öppenhet, inspiration och engagemang.

Resultatet av att arbeta med integrativ och intuitiv coaching är att du:
– formulerat dina mål för framtiden
– behärskar konsten att leda dig själv
– skapat goda förutsättningar att leda andra
genom att
– du släpper dina begränsningar och frigör en outforskad potential
– du fördjupar kontakten med dig själv och utvecklar en tydlig självbild
– du utvecklar sunda beteenden som leder dig framåt

Jag vänder mig till privatpersoner som bl.a vill:

– komma vidare i livet
– sätta mål för framtiden
– utveckla sunda beteenden
– öka självkännedom och utveckla självkänsla
– utveckla närvaro, lugn och avslappning
– nå tillfredsställande relationer
– frigöra och utveckla dina inneboende resurser

Jag vänder mig till dig i karriären som bl.a vill
 
– utveckla dina inneboende resurser och ledaregenskaper
– tydliggöra dina personliga målsättningar
– identifiera värdegrund där du lever dina och företagets värderingar
– identifiera skadliga beteenden som utgör hinder på vägen
– införskaffa insikter till konstruktiva tankar och beteenden
– utveckla din emotionella intelligens
– utveckla närvaro, harmoni och avslappning


Karin

Välkommen att kontakta mig:
 
Mobil
0730-330 491
 
Besöksadress
Surbrunnsgatan 61, 1tr
113 20 Stockholm


Postadress

Hermodvägen 5
182 66 Djursholm